ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิทยฐานะครู เกณฑ์ใหม่52

 

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู

(teacher1.pdf)

หลักเกณฑ์การประเมินรอง ผอ.โรงเรียน

(teacher2.pdf)

หลักเกณฑ์การประเมินผู้อำนวยการโรงเรียน

(teacher3.pdf)

แบบคำขอรับการประเมิน(teacher4.pdf)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(teacher5.pdf)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.