ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แบบประเมินผลงาน(3)

คู่มือแนวทางการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

Report 2.doc

แบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(การประเมินด้านที่ 3)

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

Report 1.doc

แบบบันทึกผลการประเมินด้านรายงานผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) ทุกตำแหน่งและทุกสายงาน

Report 1.1.docCopyright © 2010 All Rights Reserved.